O Międzyzdrojach

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane na temat miasta i jego władz.

Urząd Miejski w Międzyzdrojach:

ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
tel. (+48 91) 32 75 631
fax. (+48 91) 32 75 630
e-mail: um@miedzyzdroje.pl

Nazwa wydziału nr telefonu nr pokoju
INFORMACJA URZĘDU MIEJSKIEGO 91 327 56 38
SEKRETARIAT BURMISTRZA i Z-CY BURMISTRZA 91 327 56 31 10
BIURO RADY MIEJSKIEJ 91 327 56 47 14
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 91 327 56 48 14A
STRAŻ MIEJSKA 91 327 56 40 20
KOMENDANT S.M. 91 327 56 40 20
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 91 327 56 34 13
SPRAWY ADMINISTRACYJNE, ARCHIWUM ZAKŁADOWE URZĘDU MIEJSKIEGO I KOMENDANT GMINNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 91 327 56 53 9
DROGOWNICTWO 91 327 56 56 2
OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA 91 327 56 56 2
GOSPODARKA ODPADAMI 91 327 56 57 3
URZĄD STANU CYWILNEGO 91 327 56 58 5
EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, KADRY 91 327 56 33 6
OŚWIATA – ZDROWIE 91 327 56 36 7
 INFORMATYK 91 32 75 663 7
KULTURA, PROMOCJA, SPORT, ORGANIZACJE SPOŁECZNE 91 32 75 654 Budynek
OPS
SEKRETARZ MIASTA 91 327 56 45 11
PODATKI I OPŁATY LOKALNE, KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA 91 327 56 35 12
SKARBNIK MIASTA 91 327 56 35 12B
KASA 91 327 56 41 1
PLANOWANIE PRZESTRZENNE 91 327 56 51 8
PRZETARGI PUBLICZNE, 91 327 56 65 17
GOSPODARKA GRUNTAMI, ROLNICTWO, GOSPODARKA MIESZKANIOWA 91 327 56 32
91 327 56 66
18
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY OBRONNOŚCI 91 327 56 37 19

Miasta partnerskie:

  • Sellin
  • Helsingborg
  • Powiat Bachczysarajski
  • Čačak
  • Izola
  • Jelenia Góra
  • Bydgoszcz